Guru

“Seorang guru yang tersalah didikan akan memusnahkan sebuah tamadun” Hukama